Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ULAN świadczy usługi takie jak :

Koszenie trawy kosiarkami, kosami, traktorkiem.

Usługi glebogryzarkąUsługi rębakiem tarczowym spalinowym frakcja cięcia 2-5 cm

Usługi odsnieżania pojazdów, chodników oraz parkingów.

Usługi nożycami do żywopłotu.

Usługi podszywarką piła na wysięgniku i nożyce do żywopłotu na wysokości.

Usługi grabienia zbierania liści traktorkiem/odkurzaczem/dmuchawą.

Wywóz liści trawy gałęzi

Usługi zamiatarką.